дек. 06, 2016 Няма коментари - В папка: Новини

Сезираме КЗП срещу арбитражните (частните) съдилища

арбитражни съдилища

АРБИТРАЖНИТЕ СЪДИЛИЩА СЕ ПРЕВЪРНАХА В ОРЪЖИЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ СРЕЩУ ТЕХНИТЕ КЛИЕНТИ. РЕДИЦА КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ СЪЩО СЪЗДАДОХА ЧАСТНИ СЪДИЛИЩА, В КОИТО „СЪДЯТ” ГРАЖДАНИТЕ ЗА НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ ПОГАСЕНИ ПО ДАВНОСТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Е ВНЕСЕН И ГЛАСУВАН НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗАБРАНАТА АРБИТРАЖНИ СЪДИЛИЩА ДА РАЗГЛЕЖДАТ ДЕЛА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ И ФИРМИ ЗА БЪРЗИ КРЕДИТИ, ЕЛЕКРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА, МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СТРУКТУРИ. ПРИ СЪЗДАЛАТА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА КАРТИНА, ТОЗИ ЗАКОНОПРОЕКТ ТРУДНО ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЗАКОНОВА РЕАЛНОСТ. И В МОМЕНТА ОБАЧЕ СЪЩЕСТВУВА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СРЕЩУ ЧАСТНИТЕ СЪДИЛИЩА НА ТЪРГОВЦИТЕ, КОЯТО ПРОИЗТИЧА ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТАНАЛО ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ НИ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

АРБИТРАЖНИТЕ СЪДИЛИЩА СА „МАЛКОТО БРАТЧЕ” НА ЧЛ. 417 ОТ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС – ЧЛЕНЪТ, КОЙТО ДАДЕ ПРАВОТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ЛИЦА ДА СЪДЯТ ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ В ЗАДОЧНО ПРОИЗВОДСТВО, БЕЗ СЪДЕНОТО ЛИЦЕ ДА УЧАСТВА В ДЕЛОТО СИ. ПРИ АРБИТРАЖИТЕ ТЪРГОВЕЦЪТ СИ СЪЗДАВА СЪД, В КОЙТО ПРАВОСЪДИЕТО ОТСЪСТВА, ТЕМИДА Е НАСИЛЕНА, А КЛИЕНТИТЕ МУ СА АПРИОРИ ВИНОВНИ.

С АДВОКАТ ДЕСИСЛАВА ФИЛИПОВА И АДВОКАТ КАМЕН ДОБРЕВ ПРЕДВИЖДАМЕ ВНАСЯНЕТО НА СИГНАЛ ДО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, В КОЙТО ИЗЛАГАМЕ СОЛИДНИ АРГУМЕНТИ, ИЗВЛЕЧЕНИ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧЕ АРБИТРАЖНИТЕ СЪДИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ НЯМАТ ПРАВО ДА СЪДЯТ КЛИЕНТИТЕ НА СЪЗДАЛИТЕ ГИ ТЪРГОВЦИ, ТЪЙ КАТО КЛАУЗИТЕ В ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ДОГОВОРИ, УРЕЖДАЩИ АРБИТРАЖА СА НЕВАЛИДНИ, КАТО ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

ПРИКАНВАМЕ ВСЯКО ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ ДА СЕ СВЪРЖЕ С НАС, ЗА ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ СИГНАЛА! ЗА РЕГИОНА НА ВАРНА СЕ СВЪРЖЕТЕ С МЕН, А КОНТАКТ В СОФИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕН С АДВОКАТ ДЕСИСЛАВА ФИЛИПОВА ИЛИ С АДВОКАТ КАМЕН ДОБРЕВ.

Вашият коментар

Адвокатска кантора Десислава Филипова | ДА ПОМОГНЕМ