Условия за ползване

Информацията, която съдържа сайта Krasen.Markov.Website (Красен Марков) е само за обща информация!

Красен Марков се стреми да поддържа информацията актуална и точна, но не поема ангажименти или гаранции от всякакъв вид, изрични или косвени, за пълнотата, точността, надеждността, уместността или достъпността по отношение на интернет страницата или информацията, продукти , услуги и графични изображения публикувани на интернет страницата за всякакви цели.

Разчитането и/или практикуването на информация от този сайт е на свой собствен риск. В никакъв случай Красен Марков не носи отговорност за всяка загуба или увреждане, включително без ограничение, непреки или последващи загуби или щети, или каквито и да е загуби или щети, възникнала от загуба на данни или ползи, произтичащи от или във връзка с използването на този сайт.

В този сайт има връзки към други сайтове, които не са под контрола на Krasen.Markov.Website. Красен Марков няма контрол върху същността, съдържанието и достъпността на тези сайтове. Включването на външни връзки, не означава непременно препоръка и не потвърждава мненията, изразени в тях. Научете повече тук.

Всяко усилие е направено, за да се запази и работи правилно този уеб сайт. Въпреки това, Красен Марков не носи отговорност, ако уебсайта е временно недостъпен поради технически проблеми извън нашият контрол. Цялото съдържание, включително текст, графики, изображения и информация, съдържаща се в или предоставена чрез този сайт е добра единствено за обща информация! Красен Марков не може да представлява всеки и не поема отговорност за точността на знанията, съдържащи се на или достъпни чрез уебсайта Krasen.Markov.Website и всички промени се въвеждат без предупреждение.

ВЪПРОСИ, КОМЕНТАРИ И ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ
Можете да изпратите вашите въпроси, коментари или доклади до Красен Марков на електронна поща: krasen.markov@gmail.com

ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ СЕ ПРАВИ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тези правила и условия са динамични и непрекъснато се променят! Вие може да не разберете, че условията са се променили и сте съгласни да проверявате тези условия всеки път, когато посетите сайта. Ако продължите да използвате този сайт винаги е доказателство, че приемате „Условия за ползване“ и всички изменения.

Последна промяна: 04/01/2015, Красен Марков