ПАРИ

януари 4, 2015
planeta pari

Човекът е единственото същество на планетата, което трябва да си плаща, за да живее на нея!