Свят на корпорациите

януари 4, 2015
corporations planet

Корпорациите разполагат с много пари, които използват за подкупи на цели правителства по света…