АЛТЕРНАТИВАТА: БЕЗ партии и политици

октомври 5, 2015

Народно Движение „БЕЗ партии и политици“ с идеи за ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ и нов ПРОФЕСИОНАЛЕН ИЗБОРЕН КОДЕКС.

народно движение БЕЗ партии и политици

Умните и можещите специалисти могат да ръководят държавата и да предлагат идеи, а не паразитите!

ЕТО Я АЛТЕРНАТИВАТА:

Хора от науката, среден бизнес, културата, земеделие, изкуства, учени и ПРОФЕСИОНАЛИСТИ могат да представляват народа в Народното събрание!

Партиите могат да бъдат окончателно елиминирани от властта! Това може да се осъществи само чрез НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ИЗБОРЕН КОДЕКС (ПИК), тогава ще се избират само професионалисти от всички браншови професии и гилдии, и изявени в своето поприще личности!

Създава се управление само от СПЕЦИАЛИСТИ. Всички постове се излъчват от преките участници на професионалните браншове с ПРЯК и ЯВЕН вот. Така отговорността се носи солидарно!

Народа може да взима ПРЯКО участие в държавните дела, може да избира и сваля по всяко време своите избранници! Така ще направим народа си по-социално ангажиран, по-заинтересован, по-отговорен!

Хората трябва да са съпричастни към властта, а не да я дадат някому, а после да не могат да му потърсят сметка за неизпълнените обещания! Чрез ПИК всеки може да избира представител на своят бранш, на когото може да му се потърси сметка по всяко време.

ПИК напълно елиминира властта! Каква власт можеш да имаш, когато подчинения ти по всяко време може да те детронира? Затова този изборен кодекс не се приема – защото ще премахне ония, които се стремят за власт! В партийните изборни листи са накачулени безброй НЕпреуспели лумпени жадни за власт, некъдърници които не представляват никого, освен себе си и своите партийни вождове!

ДВАТА ПРИНЦИПА на изборност:

По ПАРТИЙНИЯТ изборен кодекс (при всички партии) избраният ТАЙНО на всички нива на управлението ръководител, защитава интересите на партията си (паразитните мафиотски групировки).

По ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ изборен кодекс (при всички професии) избрания ЯВНО И ПРЯКО представител, защитава интересите на гилдията си (съзидателния народ).

Професионалната гилдия, излъчва за свой представител МАЖОРИТАРНО най-кадърния, най-борбения, най-уважавания (майстора-учителят-творецът) сред тях, който реално ще защитава интересите на творческият народ! Да! Вярно е, че политиците ще загубят привилегиите си, олигарсите – властта, а медиите – благодетелите си, но ЩЕ СПЕЧЕЛИ НАРОДА!

НАРОД: това са Творци – гилдии от творци!

БЕЗ партии и политици – ПРОФЕСИОНАЛЕН ИЗБОРЕН КОДЕКС

1. Нали високо професионалното общество е гаранция за просперитет и благоденствие?! Тогава защо не избираме най-изявените в своето професионално поприще личности за ръководители на обществото?! Това налага ПЪРВИЯТ принцип на Професионалния изборен кодекс:
БРАНШОВО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В МЕСТНАТА ВЛАСТ!
Всеки професионалист най-добре познава „кухнята” на своята професия. Само професионалната гилдия може да избере най-подходящият свой общински съветник.
Мотивация: Всяка гилдия има интерес да бъде представена в местната управа.

2. Всяка дейност е зависима от по-висшата инстанция. За да върви работата, всяка инстанция има интерес да работи в екип с ръководството. Това налага ВТОРИЯТ принцип на Професионалния изборен кодекс:
РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ВСЯКО НИВО НА УПРАВЛЕНИЕТО СЕ ИЗБИРА ПРЯКО И ЯВНО ОТ ЕКИПА, КОГОТО РЪКОВОДИ!
Такъв избор създава предпоставки за колективна съпричастност към проблемите на управлението и солидарна отговорност с ръководителя. Такова управление е винаги прозрачно!
Мотивация: Всеки проявява интерес и следи дейността му по интернет.

3. Делегирайки правата си на непознати хора, винаги ще има вероятност избирателите да бъдат измамени! Затова ТРЕТИЯТ принцип на Професионалния изборен кодекс е:
ВСЕКИ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СВОЯ ИЗБОР!
Следователно, всеки може да избира САМО този, когото лично познава и може да му упражнява пряк и ефикасен контрол! Такъв контрол е възможен само над прекия ръководител, затова САМО него можеш да избираш!
Мотивация: Личната отговорност мотивира всеки да търси отговорност.

4. Избрали веднъж своя ръководител/представител, електората губи интерес към контрол и отговорност, затова се налага ЧЕТВЪРТИЯТ принцип на Професионалния изборен кодекс:
КЛАСИРАНИЯ НА ВТОРО МЯСТО ПРЕТЕНДЕНТ ОБЯВЯВА НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЕТИТЕ ОБЕЩАНИЯ ОТ ФАВОРИТА И ПРОВЕЖДА ИЗБОРИ БЕЗ НЕГО И НЕГОВИЯ ЕЛЕКТОРАТ!
Ако няма такъв, всеки може да обяви ръководителя за провалил се!
Мотивация: Това цели усъвършенстване на КРИТЕРИИТЕ за оценка на ръководните кадри.

5. Животът е динамичен, но ръководството обикновено се оставя на инерцията, след като спечели поста си, затова се налага ПЕТИЯТ принцип на Професионалния изборен кодекс:
ИЗБОРИТЕ СА НЕПРЕКЪСНАТИ И ПОСТОЯННИ!
По всяко време провалил се ръководител може да бъде сменен!
Мотивация: Това цели запазване на ДИНАМИКАТА в управлението.

6. Кметът и цялото ръководство на общината се избира от общинските съветници! Кметът е и депутат във виртуалният парламент! Той участва и в избора на областната управа. ШЕСТИЯТ принцип на Професионалния изборен кодекс е:
ВСЕКИ РАБОТИ НА СВОЕТО МЯСТО, А КОМУНИКАЦИЯТА, ОБСЪЖДАНЕТО И ГЛАСУВАНЕТО НА ПРАВИЛА, ЗАКОНИ И КАЗУСИ СТАВА ПО ИНТЕРНЕТ!
Прозрачното управление не се нуждае от лично присъствие и губене на време на нито един ръководител.
Мотивация: Времето е ценност, която ще се котира в обществото.

7. В определен период от живота си хората имат различни приоритети. Например, лекарка има деца, чието образование я вълнува повече от професията й, затова иска да гласува в учителската гилдия. Това налага СЕДМИЯТ принцип на Професионалния изборен кодекс:
ВСЕКИ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ИЗБОРИТЕ НА ДРУГА ГИЛДИЯ, НО САМО ТАМ!
Съвременният човек има високи критерии, затова не може да се ограничават неговите интереси и ценности!
Мотивация: Свободата на съвременният човек е най-ценния капитал, който създава предпоставки за творчески и осмислен живот.

8. Народно управление се осъществява „отдолу нагоре”. Народа може да участва в управлението ПРЯКО единствено на местно ниво. От това произтича ОСМИЯТ принцип на Професионалния изборен кодекс:
ТОЛЕРИРА СЕ ВСЯКА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ НА ВСЕКИ В ОБЩЕСТВОТО!
Така се изграждат ценности на съзидателност в младото поколение и перспектива за израстване в обществото. Това е действителната ПРЯКА демокрация!
Мотивация: Всеки се чувства значим за съдбата на народа.

КАК МОЖЕ ДА ФУНКЦИОНИРА ОБЩЕСТВОТО?

/само един аспект накратко/

Партийното общество доказа невъзможността да бъде модел за развитие. Самата партийна доктрина се основава на разделението на обществото, затова е в противоречие с ценностите на съвременния човек. Няма съвременник, който ще приеме общество разделено на привилегировани и онеправдани, на „наши“ и „ваши“ за нормално!

С какво може да се замени партийната система?

Всяка идеология се базира на концепцията: „Как да бъде организирано обществото, за да се развива в най-добри условия.“ /Друг е въпросът, дали това се спазва!/
Високия професионализъм на обществото е гаранция за просперитет, а от там – на благоденствие. Само такова общество създава материални и духовни блага, конкурентно способни на пазара. У нас професионализма е на много ниско, да не кажа на примитивно ниво. Това в крайна сметка се отразява на жизнения стандарт на народа ни. Затова трябва да се създадат стимули за професионално израстване и усъвършенстване. Такова може да предложи само ПРОФЕСИОНАЛНОТО представителство в управлението на обществото и държавата. Демократичния плурализъм може да се реализира на професионален принцип, а не на партиен.

Всеки професионален бранш може да си избира с ЯВЕН вот своя общински съветник. Той не е на щат и участва в управлението на общината с присъствието си на общинските сесии. Неговия мажоритарен избор се основава на целевата му предизборна програма, чието НЕизпълнение в срок, моментално го лишава от правото да заема този пост. Неговото място заема втория номиниран от първите избори кандидат, при същите отговорности и последствията от тяхното неизпълнение. Контролът може да се осъществява от неговите колеги по интернет. Ако и той се провали, провеждат се нови избори. Изборния процес може да бъде непрекъснат на всички нива в управлението на обществото и държавата.

На същия принцип общинските съветници си избират измежду тях своите преки ръководители. Провалът от неизпълнението на поетите отговорности го връщат в изходната позиция. Чрез преки и явни избори могат да бъдат избирани всички ръководни длъжности: кмет, шериф, директорите на училища, болници, предприятия, спортни и културни сдружения…. всичко! Подчинените пряко ще контролират и избират ръководителите си! Няма по-ефикасен контрол от контролът на колегите!

Светът стои на прага на Нова ера! Съвременния човек макар да има по-висок материален статус, това съвсем не го удовлетворява, защото стремежът му към материалното богатство до голяма степен е отнела свободата му да живее в хармония със себе си. РЕШЕНИЕТО не е далеч във времето, но е наистина много по-задълбочено като идеология, за да се осъзнае лесно, защото животът стана твърде меркантилен. Светът много бързо се променя, но технологичната революция го свари неподготвен. Зараждащата се идеология е коренно различна по морал и етичност, затова не намира бързо почва в душите на хората. Казвам „душите“, защото съзнанието им е обременено от митовете на антихуманното общество, където човек се чувства ОТДЕЛЕН от общото, чужд на всички! – източник: Radi Chuhlev