Обща клада пред Парламента заради чл. 417 от ГПК

ноември 21, 2016
240-nyuansa-kradlivo

Категорично заявяваме искането си за отмяна на чл. 417 и свързаните с него разпоредби от ГПК. Чрез приложението на този член в нашето законодателство се нарушава правото на защита на лицата, страни по съдебен спор и им се отнема правото на справедлив процес. Чл. 417 от ГПК нарушава и редица международни актове, по които Република България е страна, а именно: Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори /включително на договорите за банков кредит/, чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на принципа на ефективност при прилагане на правото на съюза, както и чл. 6, чл. 13, чл. 14 от Конвенцията за защита правата на човека и много често и на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията защитаващи правото на собственост.

ПЪЛЕН ТЕКСТ ТУК – Фондация „ЦЕИБЗПЧ“

За незабавно разпускане на арбитражния “съд” и преустановяване на практиката потребители да бъдат подвеждани, или принуждавани да подписват, че се съгласяват да бъдат съдени от арбитражен (частен) съд!

За разпускане на колекторските фирми, които представляват легализиран инструмент за изнудване и тормоз!

Повече за член 417 от ГПК:

Това е член от закона, отнасящ се до правата на банките у нас. Конкретно: няма съд, няма преценка, няма институция, няма съдебна система за тях. Банките решават къде, колко и кога да вдигат лихвите, да си измислят десетки нови такси и да скубят хората. Познайте кой е измислил член 417, кой го е предложил в парламента и защо паразитите са казали „да”?!?

България е единствената страна ЕС, в която банките имат същата защита като държавата и общините. Това им дава възможност да вадят изпълнителен лист и да пристъпват към изпълнение на обезпечението без съдебно решение и поставя в абсолютно неравностойно положение кредитополучателите. Европейската комисия откри наказателна процедура срещу България още на 01 август 2015 г., заради чл. 417.

Член 417 от ГПК е в пълен разрез с европейските директиви за защита правата на човека и на кредитополучателите!

Голготата на българите – чл. 417 от ГПК

Мълчанието на агнетата превърна банките в обикновени крадци

Чл. 417 от ГПК унищожи много човешки съдби и продължава да тероризира българите

Шокиращата история на поредната жертва на ЧЛ. 417 от ГПК

Банките нарушават правата на българите

ОЩЕ: Банките си имат държава – поименен списък с виновниците

Повече за частните съдилища (арбитражи):

Монополите и арбитражен съд Варна късат жива кожа от народа

Мутренско правосъдие: Частни съдилища към частни фирми ни осъждат без процес

Profi Credit – Кредити, които ограбват българите!

Малко за частните съдебни изпълнители:

Държавата абдикира от функциите си в полза на частните съдебни изпълнители

Съдебните изпълнители неправилно запорират хиляди заплати и пенсии

Велизар Енчев: Частните съдебни изпълнители са новите мутри

Частните съдебни изпълнители – паралелната държава в държавата

Редица частни съдебни изпълнители грубо погазват закона

измет