Tags: КЗП

kzp

СИГНАЛ ДО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТНОСНО АРБИТРАЖНИТЕ СЪДИЛИЩА

дек. 18, 2016 - Новини - 0 Comments

ДО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Гр. София, пл. „Славейков” 4 А, ет. 3, 4 и 6 С И Г Н А Л От адвокат ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА ФИЛИПОВА, председател на фондация „Център за европейска интеграция на България и за защита правата на човека”, БУЛСТАТ 176667307, рег. с Решение № 1 от 25.02.2014г. по ф.д. № […]


proficredit-kzp

Профи Кредит получи забрана от КЗП

сеп. 04, 2015 - Новини - 0 Comments

“Профи Кредит България” ЕООД получи забрана от Комисията за защита на потребителите (КЗП) да прилага ЗАБЛУЖДАВАЩА НЕЛОЯЛНА ТЪРГОВСКА ПРАКТИКА, изразяваща се в НЕПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРАЙНАТА ЦЕНА НА КРЕДИТНИЯ ПРОДУКТ! Общото задължение се съобщава впоследствие, годишният процент на разходите има различна стойност от първоначално отбелязаното в договора, погасителният план заедно с Общите условия са предоставени също впоследствие. […]


Trusted Reviews: Buyer Reviews | Spain Offers: Special-Offer.es | Life Sector: LifeSector.ru