Изобретателят д-р инж. Георги Тончев

ноември 10, 2015

Публикуван на 7.10.2014 г.
Д-р инж. Георги Тончев е завършил математическа гимназия, висше авиационно училище и ТУ-София, специалност електроенергетика. Доктор е на техническите науки. Специализирал е у нас и в чужбина в областта на информатиката и икономиката. От 1983 година до сега има няколко стотици внедрени изобретения в сферата на енергийното строителство, зелената енергетика, телекомуникациите, строителството, медицинските лечебни системи, енергийтата ефективност и автомобилната промишленост. Характерно за изобретенията и патентите е, че те са реализирани и изпитани в реални условия. Георги Тончев е работил по проектирането и изграждането на електроенергийни системи у нас и в чужбина. Разработил е десетки проекти и съоръжения за вятърни, фотоволтаични електроцентрали и хидрокинетични ВЕЦ. От 1991 г. има издадени над 30 книги на бизнес и енерготехническа тематика. През последните десетина години работи предимно в областта на проектирането и практическата експлоатация на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). От 2005 година досега е написал седем книги свързани с гореспоменатата тематика. За компанията Главен акцент са иновативните решения в нашите проекти. Във взаимодействие, те гарантират не само по-високи енергийни показатели, но и по-бърза капиталова възвръщаемост за инвеститорите.

Благодаря на Михаил Вълков за предоставената информация